Gorichka.bg


Публикации (RSS 2.0)
Начало / Рубрики /
07.05.2007

Слънчево настроение

от Олга Апостолова :: Коментари (8) :: (6133 прочитания)

Слънчевите ферми и вятърните паркове вече са част от европейския пейзаж. Финансистът Светослав Божилов обяснява защо България може да заложи на чистата енергия. 

Финансистът Светослав Божилов е собственик на инвестиционна група Venture Equity Bulgaria

Напоследък в ЕС се говори за енергия от възобновяеми източници повече от всякога. Усеща ли се раздвижване и в България?

Определено, защото държавата прие законодателство, с което осигури на производителите на енергия от възобновяеми източници доста добри възможности за нормален инвестиционен процес. Може да се каже, че българската държава в това отношение е доста напредничава. Макар законът за ВЕИ да не е приет окончателно, за което е необходимо обществено съдействие и очакване от политиците да го довършат, това би трябвало да стане в рамките на броени месеци. Законът е готов, дори е минавал на първо четене в комисии. Извън тази последна крачка, наредбите, които Държавната комисия за енергийно регулиране е приела дотук, са достатъчно добри. Имам предвид производството на енергия от ВЕЦ и вятърни централи с мощност до 10 мегавата, а от началото на 2007 г. има наредба, която касае изкупуването на електроенергия от слънчеви панели. И в трите групи цените на изкупуване от страна на държавата са изчислени така, че да се осигури един минимално гарантиран под от доходност на потенциалните инвеститори, който се движи около 9%. Това гарантира една добра стартова база за сериозни инвеститори. Чрез допълнителни осъвършенствания на технологията, по която работят, или чрез по-добро управление на процеса, те биха могли да постигнат и по-висока рентабилност. В този смисъл условията са практически създадени. Остава чрез закона те да бъдат качени на по-сериозно юридическо ниво като гаранция за дългосрочността на тези гарантирани условия - да има един 12-годишен период, през който енергията от така направените инвестиции да се изкупува поне по цените, които са определени в момента. Такъв е и инвестиционният цикъл да бъдат изплатени със съответните лихви взетите кредити за такава инвестиция.

Какво друго бихте поискали от политиците в този момент по отношение на ВЕИ?

Не бих казал, че освен приемането на закон, който да гарантира 12-годишния цикъл и поне сегашните нива на цени, има нужда от нещо друго. Трябва да се гарантира правовата долна граница на цените, за да се очаква устойчиво навлизане на сериозни, обемни инвестиции в трите области. За вятъра е почти сигурно, че това ще стане. Не е толкова сигурно по отношение на слънцето, тъй като това е нова тема за България и цените са близки до ръба на инвестиционния интерес. Трябва да се изчака една година, за да се види по-ясно. А водните източници за съжаление в голяма степен са изчерпани и едва ли може да се очаква много голям мащаб, въпреки че съществува теоретична възможност за увеличаване на общия обем на малки водни централи с между 30 и 50 мегавата. Така че не бих казал, че има нужда от нещо друго, просто от завършване на започнатото.

Промени ли нещо влизането в ЕС и от кого в Европа можем да се учим?

Със сигурност това беше предпоставка държавният орган, в случая Държавната комисия за енергийно регулиране, да спазва стриктно европейските директиви и намерения, които са декларирани, включително и на последните срещи на високо ниво отпреди няколко месеца за бъдещето на европейската енергийна политика и за постигане на определени пропорции в производството на зелена енергия спрямо общото производство. В този смисъл ЕС даде основанията – юридически и философски, да се завърши вече започнатото в тази област. България има да наваксва по-скоро във фактическото реализиране на обеми произведена енергия.

В повечето области най-напреднала е Германия. По отношение на вятър и слънце това е категорично така, но също и по отношение на биогоривата, въпреки че тъй като те достигнаха своите поставени цели, сега леко отстъпват от преференциалните условия, които даваха доскоро. Германия има хиляди мегавати вятърни и слънчеви мощности, значително производство на биогорива, така че струва ми се това може би е най-добрият пример на този етап.

Оттук нататък как виждате развитието на слънчевите ферми в България?

Има голяма перспектива от гледна точка на това, че след като в Германия монтираните мощности в частни домове и под формата на ферми за производство на енергия са близо 1700 мегавата, би било логично в България да се очаква това да бъде много повече. Не като абсолютна стойност на мощностите, но като перспектива на потенциално производство, защото слънчевото греене в България е с поне 15% по-високо от средното за Германия. След като вече е прието едно сравнително добро ниво на нормативна рамка с обявените от държавата цени на изкупуване, трябва това да се затвърди окончателно в закона за ВЕИ. Тогава перспективата ще е добра, защото производството на слънчева енергия по дефиниция има много по-малък обем рискови фактори от гледна точка на екологията и от гледна точка на необходими разрешителни за инсталиране на подобни мощности, тъй като техните странични ефекти са практически нулеви. Тук няма проблем по отношение на пътища на птици и унищожаване на други животински видове - проблем, който в България често е бил преувеличаван от екологичните организации. Аз мога да гарантирам, че в областта на слънчевата енергия компания, която ръководя, до месец ще стартира проект, който ще започне с няколко стотин киловата мощност. Ако е успешен, след една година този проект ще бъде разгърнат до десет мегавата мощност, което за България е много голяма цифра като потенциална мощност, стига да бъдат потвърдени данните за рентабилност.

Как стоят нещата с вятърната енергия?

Вятърната енергия вече е във фаза на развитие в България, която още след 3-4 години ще постави българската електропроизводителна индустрия на едно от челните места като процентно съотношение на вятърната енергия към общо произведената енергия. Това е главно заради инвестициите, които се правят в момента в района на Каварна и изобщо в този североизточен район. Поне по моя информация проекти за над 300 мегавата са в процес на разработка или стартирана реализация. Това означава, че в рамките на един петгодишен период вероятно тази мощност ще стане налична, което е един малък атомен реактор на Козлодуй.

Какви други проекти финансират българските банки в момента?

Това, което българските банки финансират в момента, са проекти по енергийна ефективност и отчасти проекти за производство на зелена енергия. Това са проекти, които са спонсорирани от Европейската банка за възстановяване и развитие. Всяка година има определен бюджет, който се разпределя през пет български банки, които имат договори с ЕБВР. Кандидатстващите по проекти за кредити, ако спазват условията, биха могли да получат до 20% гарант на кредита. Разбира се, тъй като сумата е ограничена, е доста сложно да се каже доколко това би могло да бъде начин за набиране на ресурс. Аз лично съм скептичен, защото сумите не са големи и не ми е ясен механизмът на избор на правилните проекти. В този смисъл съветът ми е да не се разчита на това, а да се разчете добре проектът на базата на налични и привлечени средства по обичайни проекти. 

Къде виждате мястото на атомната енергия?

От една страна – и съзнавам, че тук се различавам от повечето екологично разсъждаващи хора, аз смятам атомната енергия за една от чистите енергии. Изчисленията го показват желязно. Това че през 70-те години зеленото движение беше толкова настроено срещу атомната енергия, доведе до много по-голямо строителство на топлоцентрали, които произведоха значителна част от въглеродния двуокис, който сега е проблем. Може да се каже, че те имат много по-бърз, негативен краен ефект, отколкото остатъците от атомното гориво биха могли да имат. По моя преценка потенциалният негативен ефект е преувеличен многократно, дори с десетки пъти, и понеже единствената ми базисна професия е физика, мога да твърдя, че тук разбирам повече от обичайното. Но смятам, че към атомната енергия ще има връщане. Това е едно от възможните решения за Европа и за Съединените щати по много линии – и като енергийна независимост, и като зелена енергия. Не се отделя излишна топлина, нито излишни газове.

Проблемът с Белене в България е чисто политически. Изборът на руски оферти, които се конкурираха помежду си по един непрозрачен начин, не позволи да направим нещо, което е важно за България от гледна точка на енергийна независимост и от гледна точка на екологична сигурност – да изберем стойностни, качествени типове реактори, които да бъдат контролирани чрез прозрачен модел на управление. В случая контрол на качеството, сигурността и всичко останало ще бъде Русия, а тя не е известна с това да дава голяма прозрачност на нещата, които върши. Рискът от Белене е от това, че няма да има прозрачност по отношение на контрола, както би имало, ако реакторите бяха от западен тип.

С какво екологичните организации могат да помогнат в промотирането на чиста енергия?

Мястото им е изключително ключово. Бих нарекъл бъдещето на добрите екологични организации политически съдържателно. Многото проблеми, които обществото е трупало в прехода, могат да бъдат сведени до снижаване на качеството на живот, често заради некачествената среда, в която живеем. По принцип има една умора и от политиката, и от NGO сектора в страната. Като че ли политиците и NGO сектора свършиха своята работа, за да се създаде една сравнително нормално функционираща демокрация, и с присъединяването към ЕС като че ли този поект приключи окончателно. Сега има нужда от нова, важна цел, която хората да могат да приемат като тяхна собствена и важна цел. Струва ми се, че едни нормални структури, каквато е Горичка, които са напълно прагматично ориентирани към интереса на хората да живеят екологично и изискват от обществения елит да произвежда необходимото качество на живот, е нещо, което има огромно бъдеще, защото съвпада с общи световни тенденции и може да утилизира много по-качествено негативната енергия на хората към управляващите. Алтернативата е популизмът, който в момента виждаме как се развива в българска среда. Зеленият тип проекти за бъдеще на обществото могат да се окажат много по-разумният проект за всеки човек.


Как се прави слънчева ферма или вятърен паркCC Лиценз: Признание

Назад | Горе

Коментари (8)

07.05.2007 :: 23:51 :: от Vladi
#1
Re: Слънчево настроение
Ето малко слънчеви снимки от Германия :)

http://news.com.com/2300-11395_3-6112320-1.html?tag=ne.gall.pg
08.05.2007 :: 00:11 :: от Марина Недева
#2
Re: Слънчево настроение
Прочетох в другия текск в страни, че Норвегия има най-много слънчеви колектори на глава от населението. Това вярно ли е наистина, по-точно възможно ли е, те са толкова на север, или може би е така, защото на юг не сме си сложили достатъчно колектори??
08.05.2007 :: 08:11 :: от scaffas
#3
Re: Слънчево настроение
az vidiah eto tova ot bbc i e mnogo interesno. kak ciala sevilia ste moje da se ohlajda (zaradi klimaticite ;) ot slunceva energia - malko ironia :) ne znaeh, ce sluncevata energia e tri puti po-skupa, no pise, ce cenite ste padat kakto se e slucilo s viaturnata energia. vizhte tozi link http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6616651.stm
08.05.2007 :: 10:43 :: от Василена
#4
Re: Марина Недева
Понеже Норвегия е толкова на север, има големи части от нея където през лятото слънцето изобщо не се скрива и в цялата страна денят е много дълъг.
Другият момент е, че населението е много малко - няма и 5 милиона. Просто хората имат голям интерес към опазването на природата и много от тях правят каквото могат за да живеят зелено. Даже на предстоящите избори за местна власт проучванията им сочат, че 25% от гласоподавателите поставят на първо място при избора си на кандидат какво ще направи за околната среда.
Ангажирани са хората, но са малко, така че слънчевите инсталации като абсолютен брой всъщност сигурно не са толкова много.
08.05.2007 :: 20:08 :: от jorji
#5
Re: Слънчево настроение
vladi tiq germanci mnogo nahodchivi bre, glei kak staratelno burshi toshibata ((o:

09.05.2007 :: 00:26 :: от врагът
#6
Re: Слънчево настроение
Здравейте,
възможно ли е някъде да се прочете за проектът цитирам "Аз мога да гарантирам, че в областта на слънчевата енергия компания, която ръководя, до месец ще стартира проект, който ще започне с няколко стотин киловата мощност." споменат в това интервю?
09.05.2007 :: 23:47 :: от Nature Keepers
#7
Линка
Линка който е подаден за слънчевите снимки от Vladi е наистина страхотен и много полезен! Там се вижда в момента състояниетон на другите ЕВРОПЕЙСКИ страни и ние въпреки че влязаохме ефект няма. Вятърните турбини в БГ са 5 до морето... просто нямам коментар по въпроса!
18.05.2007 :: 12:06 :: от cedar3
#8
Re: Слънчево настроение
otnosno linka ot bbc - mnogo vnushitelno i krasivo!
Ако искате да добавяте коментари към статиите, моля регистрирайте се и влезте с вашите потребителско име и парола.
Назад | Горе
Вход

Влезте, за да коментирате статиите
в Gorichka.bg