Gorichka.bg


Публикации (RSS 2.0)
Начало / Рубрики /
14.05.2007

Светът според Милибанд

от gorichka.bg :: Коментари (3) :: (4757 прочитания)

Британският екоминистър Дейвид Милибанд предлага ясна визия за справянето с промените в климата и прехода към устойчива икономика.

Дейвид Милибанд е екоминистър на Великобритания. Речта „Човечеството и природата – нов баланс” произнесена на 26 април 2007 г. във Ватикана е предоставена на Горичка от Британското посолство в България. Речта се превежда със съкращения.


Четвъртата част от доклада на Междуправителствената група по промените в климата е най-актуалната съществуваща оценка за мащаба и въздействието на промените в климата. Докладът е подготвен от 2000 учени работили по него шест години. Заключенията са ясни и дават повече информация от третата част, публикувана през 2001 г.


ПРОБЛЕМЪТ

Многобройните доказателства за мащаба на промените в климата са причина за големия обществен обрат през последните 12 месеца. Парадоксът е, че най-неотложното екологично предизвикателство пред планетата вече не е само екологичен проблем. Както казва Ал Гор, климатичните изменения днес са хуманитарен проблем, а не само проблем на планетата.

Те са и икономически проблем. Според сър Никълъс Стърн те ще се отразят на икономиката по-силно от двете световни войни и Голямата Депресия взети заедно. Справянето с последиците от промените в климата ще струва между пет и 20 пъти повече от предотвратяването им.

Климатичните изменения вече са и проблем на националната сигурност и външната политика. Намаляването на природните ресурси, в това число водните и хранителни запаси, може да се превърне в източник на бъдещи конфликти.

Това е и проблем на международното развитие. Много от развиващите се страни ще трябва да се адаптират към промените в климата, които са причинени от емисиите на развития свят. Ако не ограничим проблема, икономическият просперитет на развиващите се страни ще бъде силно накърнен.

Необходимо е да разберем, че климатичните изменения пораждат и важни въпроси свързани с морал и етика. Икономическите и научни анализи не могат да ни кажат как да оценим живота на бъдещите поколения, или доколко развитият свят трябва да помогне на най-бедните държави да се адаптират, развивайки нискоемисионни енергийни източници.


ПРИНЦИПИ НА ПРЕХОДА

Първият принцип е устойчивото развитие. Преди две десетилетия докладът на Брунтлънд „Общо бъдеще” постави цел да се развиваме по начин, който задоволява настоящите ни нужди без да компрометира възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите.

Вторият принцип е социалната справедливост. Както отчита Протоколът от Киото, ние имаме общи, но различни отговорности. Общи, защото всички сме засегнати от промените в климата и носим отговорност, но различни, защото богатите нации, които са най-големите замърсители с парникови емисии, имат задължение да помогнат на бедните нации в прехода към нискоемисионни икономики и адаптацията към ефектите от климатичните промени.

Третият принцип е протекцията. Основната ми грижа е да се избегне човешкото страдание, но трябва да приемем, че имаме отговорност към общите ресурси и към грижата за заобикалящата ни среда.


МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

2007 г. трябва да е годината, в която международната общност да заложи на изработването на нова правна рамка, която да влезе в сила след края на първия период определен от Протокола от Киото, през 2012 г.

Тази правна рамка трябва да осигури устойчиво икономическо развитие, да развива технологиите на бъдещето и да помага на всяка държава да се справи с промените в климата. Тя трябва да се основава на пет ключови елемента.

Първо, трябва да постигнем съгласие за договореността от 1992 г. да избегнем опасните климатични изменения. Това означава да постигнем съгласие за дългосрочна стабилизационна цел за намаляване на парниковите газове в атмосферата.

На второ място, трябва да създадем пазар за парникови емисии като фиксираме цена за въглеродните емисии и стимулираме прехода към енергийна ефективност и ниско въглеродни технологии.

На трето място, необходими са по-големи инвестиции в технологии и трансфер - пазарът за парникови емисии, където ще могат да се купуват кредити, ще бъде от огромна полза в това отношение. Трябва да помогнем на по-слабо развитите страни да развият икономики, които да прескачат замърсяващата фаза и да преминават директно в нискоемисионни.

Четвъртият елемент е обезлесяването. Емисиите от обезлесяването в развиващите се страни допринасят за около 20% от емисиите на СО2 в света. Бъдещата ни работа трябва да подкрепя устойчивото управление на горите.

Петият елемент е адаптацията. Трябва да приемем, че най-уязвимите развиващи се страни ще имат нужда от голяма подкрепа, за да се приспособят към неизбежната нова реалност, причинена от промени в климата.

Няма да можем да постигнем съгласие в тези пет области още тази година. Но трябва да създадем международен политически консенсус, който да бъде базата на тези нови договорености за периода след 2012 г.


ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

Освен да работи за създаването на международна рамка, всяка страна трябва да работи на домашния фронт. Във Великобритания успешно се справихме със зависимостта „икономически растеж – замърсяване”. Икономиката ни има ръст от 25% от 1997 г. насам, но отчитаме намаление от 8% на парниковите ни емисии.

По тази причина беше внесен проектозакон за промените в климата, който ще гарантира, че Великобритания ще бъде първата страна в света със законова рамка, изготвена за преход към нискоемисионна икономика – тя ще гарантира законово стремежа ни да намалим емисиите на СО2 със 60% до 2050 г. и с 26-32% до 2020 г.


ЛИЧНА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Правителствата и бизнесът трябва да покажат лидерство. Но в крайна сметка съдбата на планетата зависи от това какво ще предприеме всеки отделен гражданин в света – от това дали сме готови да купуваме продукти от компании с висок екологичен стандарт, да пестим електроенергия, да подкрепяме правителствата, които са готови да сложат цена на замърсяването.

Сега задачата ни е да се обвържем с нещо, което може да се нарече „екологичен договор” – споделено разбиране за правата и задълженията на гражданите и бизнеса по отношение на околната среда. Така както през 17-ти и 18-ти век най-големите теоретици на времето са писали за нуждата да се встъпи в социален договор, който ограничава някои свободи за сметка на социалния ред, така в 21-ви век имаме нужда от екологичен договор, който да се грижи за екологичния ред. Никой от нас няма право да замърсява и компрометира живота на бъдещите поколения, особено на тези в най-бедните страни.


Пълен текст на речта на Дейвид МилибандCC Лиценз: Признание

Назад | Горе

Коментари (3)

14.05.2007 :: 00:15 :: от Nature Keepers
#1
Re: Светът според Милибанд
Нещо не ми стана много ясно, той по какъв точно начин изразява екологичните проблеми...
14.05.2007 :: 18:36 :: от Vladi
#2
Re: Светът според Милибанд
NatureKeepers, той говори за глобални проблеми, които са повече от екологични :)
14.05.2007 :: 19:46 :: от Nature Keepers
#3
Re: Светът според Милибанд
Аха стана ми ясно, когато го прочетох за трети път... мерси все пак :)
Ако искате да добавяте коментари към статиите, моля регистрирайте се и влезте с вашите потребителско име и парола.
Назад | Горе
Вход

Влезте, за да коментирате статиите
в Gorichka.bg