Gorichka.bg


Публикации (RSS 2.0)
Начало / Рубрики /
03.01.2008

Революция на ума

от Галя Горанова :: Коментари (14) :: (7658 прочитания)

ЕС заложи до 2020 г. делът на чистата енергия да достигне 20%. Регионът Рон-Алп във Франция е първият покрил норматива.
Статията е публикувана във вестник "Сега".

Изчерпването на нефтените и газовите находища по света отдавна не е новина. Светът трескаво търси алтернативни енергийни източници, които да гарантират устойчивото развитие на световната икономика. Научни центрове и екипи във всички европейски страни разработват технологии за използване на чиста енергия: слънце, въздух и вода. За да стимулира този процес, Европейският съюз си заложи като цел през 2020 г. делът на възобновяемата енергия да достигне 20% от общото производство.

Рон-Алп

Регионът Рон-Алп във Франция, където се намира и Шамбери, е пионер в областта. Тук работи най-големият научен институт за слънчева енергия. Близо 30% от новото строителство използва алтернативата на възобновяемата енергия. И макар 80% от енергията във Франция все още да идва от ядрените централи, общественото мнение става все по-чувствително към енергоизточниците на бъдещето.

Шамбери е малък град в Югоизточна Франция, на 3 часа път от Париж с високоскоростния влак. Намира се в подножието на Алпите. Някогашна столица на Савоя. Оттук до най-прочутия френски зимен курорт Шамони под Мон Блан се стига за час. Днес основният поминък на местното население е свързан със снега, ските и туризма. Близо е до границата с Италия и Швейцария, на стратегическо кръстопътно място. Жителите му наброяват 50 000 души, но с обитателите на индустриалната зона и предградията достигат 300 000.

Половината от местната индустрия зависи от снега. Но хората вече си задават въпроса дали след 10 години ще е така. Повеите на глобалното затопляне стигат и дотук. Подранилото топене на снеговете и изтъняващата снежна покривка по пистите силно тревожи местния индустриален авангард. Затова още преди 22 години, през 1985 г., големите предприемачи в региона решават да впрегнат интелектуалните и иновационните си усилия, за да осигурят алтернатива на местното население, в случай че ските и снегът постепенно загубят значението си.

Технолак

И насочват поглед към бъдещето... Така се ражда технологичният парк "Технолак", изграден току на брега на голямото езеро Бурже, в непосредствена близост до града. Паркът е конструиран върху терените на някогашната военно-въздушна база край Шамбери, а част от самолетните хангари сега са превърнати в модерни лаборатории и общежития.

"Технолак" е нещо като иновационен "клъстър". Град на бъдещето, в който си дават среща чистата наука, образованието и бизнесът. Върху площ от 70 хектара са разположени 180 иновационни предприятия, 20 научни лаборатории и над 60 филиала на висши учебни заведения. От прякото им взаимодействие се раждат новите решения за бъдещето на планетата. Свое запазено място тук имат Националният институт за слънчева енергия, Националният център за хидро- и вятърни енергии, Световният център за изследвания VETROTEX, седалищата на десетки фирми за екологично строителство, филиалите на Висшето инженерно училище в Шамбери, на Политехническия факултет към местния университет. В "Технолак" работят общо 8400 души, от които 700 учени и 5000 студенти.

Архипелагът има общо административно управление, което поема грижата за мениджмънта, транспорта, храната, отдиха и грижата за персонала. На територията му има тенис кортове, велописта, алеи за разходка, фитнес център, футболни игрища, ресторанти и барове.

Близо половината предприятия са подписали т.нар. "екологична харта" от 8 точки, която ги задължава да спазват определени норми за опазване на околната среда. В тях влиза и повишаването на екологичната култура на персонала, въвеждането на новите екологични технологии, използването на екоматериали. Вътре се съдържат и съвсем конкретни ангажименти за пестене на вода, хартия и ток, за разделно събиране на отпадъците, за използване на екотранспорт. За целта са осигурени електрически мотопеди на служителите, с които да се придвижват из парка. Офис сградите не трябва да надвишават 12 етажа, строителството им е съобразено с всички екологични норми. Бизнесът поема и грижата да информира обществеността за новите екорешения и да работи за промяна на общественото съзнание.

Подписът под хартата не е задължително условие, за да откриете офис в "Технолак", но постепенно мисленето на бизнеса еволюира и членството в екологичния клуб става от само себе си. Индустриалният парк задава нови модели на общуване между бизнеса и потребителите, експериментира нови, по-висши организационни норми на живот. Той е умален модел на бъдещо общество, в което разумът и етиката взимат връх над чистата печалба и парите.

"Всичко това нямаше да е възможно без политическата воля на няколко правителства и на областната администрация", признават от управата на индустриалния парк. И най-чудното е, че тази воля остава неизменна въпреки промените в политическата конюнктура. Това е първото и задължително условие за съществуването на подобен род индустриални образувания, категорични са всички в "Технолак". Девизът тук е "Цялото е повече от съставните части"

Самолет със слънчеви криле

Преди три години "Технолак" приютява никому неизвестната фирма "Lisa Airplanes". Днес тя е гордостта на целия агломерат. Създателите й са двама талантливи мениджъри, работили преди това в автомобилната индустрия. Решават да зарежат изпълнителските си функции и да се отдадат на изобретателство. Така се ражда идеята за лекомоторния туристически самолет "Akoya", продукт на новите технологии. Преди седмица той издържа първия си тест в реални условия, а неколцина кандидат-купувачи вече са нетърпеливи да се сдобият с модела.

Самолетът е двуместен с възможности за кацане върху земя, вода и сняг. Идеален за местния релеф. Суперикономичен е. Достига скорост от 300 км/ч. и харчи едва 4 л на 100 км. Крилете му са мобилни и променят положението си в зависимост от терена за кацане. Екипът на "Lisa", нараснал от 2-ма на 15 души за три години, вече работи върху най-новия си проект - електрическия самолет "Hy Bird". Новото летателно средство е истинска технологична революция. Създаден е с особена грижа за околната среда. Върху крилете му ще бъдат разположени слънчеви колектори, които да захранват мотора. Предвидена е и паралелна възможност за захранване на двигателя с водород от въздуха. "Птицата" може да прелети 2800 км на 5000 м височина със средна скорост от 150 км/ч. Пригоден е за 6 до 8 души. Работата по новия проект е стартирала преди 6 месеца. Слънчевият самолет на бъдещето вече си има "бизнес ангел" - крупен инвеститор, който финансира разработката.

Приказната къща

Върху територията на технологичното селище се намира и асоциацията за популяризиране на възобновяемата енергия ASDER. Офисът е нагледен пример за екологично строителство. Ползва се и като център за обучение на студенти по архитектура. Посреща ни шефът Силвен Вадие, един от ония типични французи с пухнал мустак и лула, които допринасят за своеобразието на страната. Работата му е да насърчава общините и частните строителни предприемачи да използват възобновяема енергия и да ги консултира за най-новите технологии в областта. Както и да пропагандира идеята по семинари, конференции и класни стаи. Съветите му са безплатни. За каузата му помагат още 18 души. Нагледният урок започва с подробен оглед на екокъщата, в която се помещава асоциацията. Всичко в нея е направено с грижа за околната среда. От дървените греди до соларните плочи на покрива, които доставят 40% от енергията, необходима за функционирането на сградата. С нея се захранват компютрите и осветлението. Остатъкът се продава на френския НЕК на специална, по-висока цена, която стимулира производството на възобновяеми енергии.

Къщата е конструирана така, че да оползотворява максимално слънчевите лъчи, дъждовната вода, енергията от горенето на дървените стърготини и прохладата на подпочвените води. Цялата източна фасада е остъклена, за да пропуска слънцето в класните стаи зиме. Навесът над нея обаче е конструиран така, че да озаптява мощните лъчи през лятото. Специални "растителни" щори осигуряват допълнителна прохлада. Принципът е простичък - слама, житни класове и сено са затворени между двойно плъзгащо се стъкло и ето ти чудно екоперде за лятото!

Чудесата не свършват дотук. Отвътре изскачат развеселени младежи, които изнасят на тревата две соларни скари, за да си притоплят обяда. По-нататък е езерцето с рибки, което се захранва с дъждовна вода, събирана в специален контейнер. С нея се поливат и тревните площи. Ползва се и за тоалетните. Соларните плочи на покрива подгряват тръбите на подовото отопление зиме и осигуряват "парното". При нужда се ползва и бойлер на дървени стърготини с 80% коефициент на полезно действие. Лете по същите тръби се изпомпва хладна подпочвена вода, която не превишава 12 градуса - "климатикът"! Част от покрива е затревен, което осигурява допълнителна прохлада през лятото.

Областта е известна с вкуса си към този тип екологично строителство. Около 30% от новостроящите се къщи в района използват щадящи технологии и материали. Макар на пръв поглед да изглежда като връщане към първобитното, екологичната култура е своеобразна революция на ума. И тъкмо за това работят всички фирми, подслонени в парка. Във всяко от учрежденията събирането на отпадъците е разделно. Навсякъде има предвидени места за събиране на токсичните батерии, които не бива да се хвърлят в общия боклук.

Накрая стигаме до началото - бизнес инкубатора. Състои се от няколко наколни дървени бараки. Архитектурното решение е продиктувано от особеностите на терена - мочурлива почва, подгизнала от водите на близкото езеро. Строителите преценили, че пресушаването ще им струва много по-скъпо от тази древна технология, и сложили крака на къщичките. Оттук тръгва развитието на прохождащото малко предприятие или просто на оригиналната идея. Офисите се предоставят под наем на преференциални цени. Оборудвани са с всичко необходимо за бизнеса. Отделно от това ползват услугите на бизнес бавачки - специални фирми, които се занимават с подпомагане на начеващи предприятия. Оттук са тръгнали и създателите на слънчевия самолет, оттук вероятно ще се родят и колите на бъдещето. Казват, че електромобилът е напълно приложим и днес, но мощните петролни лобита възпрепятстват масовото му производство.

Вятърът на промяната

С промяната в политиката на ЕС значително се множат и проектите за производство на вятърна енергия във Франция. Основното предимство на тези модерни вятърни мелници е, че отделят съвсем малки количества въглероден двуокис - 20 пъти по-малко от електроцентралите на газ и 35 пъти по-малко от тези на въглища. Големият проблем е, че една вятърна турбина работи средно по 2500 часа годишно (от общо 8760 ч). За да се компенсира затварянето на една или няколко електроцентрали, е нужно да се инсталират около 5000 вятърни турбини. В момента един киловат от вятърните турбини струва двойно по-скъпо от един киловат ядрена енерегия, изчисляват учените. Но ако френското правителство осъществи амбициозната си програма до 2010 г. да произвежда 9000 киловата вятърна енергия годишно, оскъпяването ще е само с 3 евро на домакинство за 12 месеца, изчисляват учените.

У нас

България е на едно от последните места в Европа по производство на електроенергия от възобновяеми източници. Това показва проучване на германската асоциация на производителите на електроенергия VDEW.
Страната ни има потенциал да произвежда годишно 440 000 кВч геотермална енергия, 755 млн. кВч от хидростанции и 30,65 млн. кВч от биомаса. Вятърната енергетика също има много голям потенциал, защото изграждането на вятърни паркове вече става с единични турбини по 1.5 до 3 MW единична мощност всяка. 

CC Лиценз: Признание

Назад | Горе

Коментари (14)

03.01.2008 :: 00:22 :: от woods
#1
Re: Революция на ума
Като пишете на кирилица такива неща поне слагайте истинското име в скоби, или най-добре обратното. Rhône-Alpes не може да се напише като Рон Алп!
03.01.2008 :: 10:19 :: от b_angel
#2
Re: Революция на ума
Много интересна статия! Ще е много полезно ако можем да видим и снимки :)
03.01.2008 :: 10:35 :: от woods
#3
Re: Революция на ума
Искам снимки на къщата.
03.01.2008 :: 12:05 :: от gorichka
#4
Re: Революция на ума
Влезте на сайта на Технолак (има линк в статията) и там ще можете да видите снимки на комплекса.
03.01.2008 :: 19:13 :: от pstj
#5
Re: Революция на ума
Най-сетне една наистина вълнуваща статия тук, в Горичка. Благодаря ви!
03.01.2008 :: 20:35 :: от akafazov
#6
Re: Революция на ума
Това че правитества и корпорации работят усилено да решат енергийните проблеми не е вярно. Всъщност става точно обратното, прави се всичко възможно за да се премахнат ключовите технологии, които могат да решат проблема и да се попречи на хората които искат да направят промяна. Да не говорим че всички енергийни проблеми можеха да се решат години наред, като още преди 50те години на 20ти век можехме напълно да елиминираме нуждата от петров (що се отнася до приложението в транспорта), но това не се прави, защото на петролните компании им по-удобно да бъркат в джобовете ни отколкото да решат проблема с енергийните източници. Всички големи инвестиции и усилия от държави и корпорации са насочени в области, чиято единствена цел е да замажат очите на хората и да отклонят вниманието им от иснинският проблем. Затова е този голям hype по биогорива, водородни автомобили, етанол и др.
04.01.2008 :: 22:30 :: от veneling
#7
Re: Революция на ума
И кой е "истинският проблем"? :)
Ако оставим настрана разсъжденията в стил "световната конспирация" може да видим, че има съвсем достъпни решения за икономия на енергия като например соларни системи - бойлер вързан към слънчев колектор/и, която система може да ти спести повече от 100% от разхода за отопление на вода през лятото и поне 50% през зимата. В България има фирми, които произвеждат, внасят и монтират такива системи. Отделно от това има редовни изложения от сорта на Солар Експо по целия свят. Ясно е че всеки иска да спечели и тези печалби все повече ще се приближават към печалбите от "чиста енергия".
05.01.2008 :: 18:11 :: от Tchonev
#8
Re: Революция на ума
Венелинчоооу,
как повече от 100% от разходите ти за отопление да спести бе???
хаха
05.01.2008 :: 22:36 :: от spart
#9
Re: Революция на ума
Значи в София има 4 ТЕЦ-а (без малките централи които са към големите предприяттия). В 2 от тези ТЕЦ-а е въведена когенерация - ще рече че пАрата, която се полуава в тях се използва първо за производство на електроенергия и след това охладена, но все още доста гореща - отива да сгрява водата която ТЕЦ-овете пускат по тръбите. В останалите два ТЕЦ-а обаче ток не се произвежда - благодарение на безхаберието на Топлофикация и уж липсата на финансиране.. Т.е. природния газ се гори и отива само за да топли водата - като всеки месец се губят милиони левове от пропуснатите ползи от непроизведен ток. Да не говорим че ТЕЦ-овете в София искат не искат работят денонощно и могат да намалят натоварването на топлоелектроцентаралите в Бобовдол (примерно) които горят въглища и замърсяват много повече.
06.01.2008 :: 09:39 :: от Footman
#10
Re: Революция на ума
Всичко това е много хубаво, но специално мен ме притесняват биогоривата. Ще засеят цялата страна с рапица и като цяло зърнените култури много ще поскъпнат...
07.01.2008 :: 00:08 :: от veneling
#11
Re: Революция на ума
Ами..няма как :)
Грешка, простете :D
07.01.2008 :: 00:18 :: от dharba
#12
Re: Революция на ума
"Ако оставим настрана разсъжденията в стил "световната конспирация" може да видим," ... оупс ... за съжаление от което се спомена в последните коментари може да се види че така наречената "световната конспирация" е може би реалноста в момента а всички тези нови иновации по енергията, горивата, биопродуктите и т.н само гаделичкат системата и не са нищо повече от 5-10% от продуктите изцяло. А какво става с останалите 90% от производството ? well ... те продължават в същия стар дух да обезобразяват планетата. Сякаш нещо огромно, мащабно трябва да се случи така че да се променят нещата, (даже в съотношения 50-50). Тоест да събудим нашия човешки потенциял като добри полезни същества на тази планета. Но само ако можеха да се събудят и големите корпорации. Но не. Всички тези нови иновации допринасят до спекулиране, манипулация и объркване на хората по цял свят относно техните потребления. Всички знаем че е по-добре е да използваме безплатна енергия но защо не се случва това мащабно .. не е ясно а?. Всички знаят за г. затопляне, газовете, парниковия ефект, проблема с боклуците, изчезването на дивите животни и чистотата на природата но качили това не пречи много. Ние продължаваме с пълна пара. От друга страна не може да се каже че нищо не се променя. Да рецеклира се, опазва се, говори се но в мини мащаб. Статията говори за това малко градче което на снимките от сайта изглежда леко като бизнес парк София та какво правят в другата част на Франция? Продължават да живеят по поръчка на големите фирми - консумирайки сляпо планетата.
Аз лично очаквам глобалното събуждане.
07.01.2008 :: 23:29 :: от woods
#13
Re: Революция на ума
А аз края на света.
08.01.2008 :: 14:27 :: от nedij
#14
Re: Революция на ума - еволюция на мързела!
Браво! Бравооо!!
изкушавам се да напиша нещо леко критично към нашенеца но писах достатъчно в предишни коментари - ще кажа само хубавата ни поговорка за жабата, вола и подковата ...няма да я казвам, всички знаете!
Интересно, но продължавам да съм оптимист за нашата мила и прекрасна държава, а в това число и природата ни - в крайна сметка управляват парите, а хората с парите вече започват да гледат и зад високите си огради колкото и да са им големи именията. Т.е. разбирай за още пари гледат, а още биха се направили с неизползваните ни ресурси, а те са хм, предостатъчно - щом германците са хвърлили едно око ...
И ТЕЦовете ни ще се оправят и сметищата и ВиКатата и ВЕЦовете и вятърнитеЕЦ и ..., но може би трябва още малко време да се оползотвори останалото НЕоползотворено от старите предприятия-мастодонти.
Само да вмъкна за когенерациите - прави се едновременно ток и топло/пара/ като има разбира се и тригенерации +студено, и тези системи са предимно с двигатели с вътрешно горене /природен, сметищен газ, LPG/ или турбинни. Някои от сегашните ТЕЦове принципно не могат да произвеждат ток. Всъщност по-интересно е колко от сегашните ТЕЦове изхвърлят емисии в рамките на стандартите?!?!
но всичко с времето си, е, понякога каруцата е пред коня, но кой ти гледа в бързината!!
;)
бъдете здрави!
Ако искате да добавяте коментари към статиите, моля регистрирайте се и влезте с вашите потребителско име и парола.
Назад | Горе
Вход

Влезте, за да коментирате статиите
в Gorichka.bg