Gorichka.bg


Публикации (RSS 2.0)
Начало / Рубрики /
04.12.2008

Опасно

от Лора Метанова :: Коментари (4) :: (10341 прочитания)

Законите за опасните битови отпадъци у нас са ок, но повечето остават само на хартия. Иначе за раделното им събиране и обезвреждане, все още няма изградена цялостна система

Често с боклука си изхвърляме стари батерии, лампи, лекарства, дезодоранти и остатъци от домакински препарати, без да мислим колко опасно е това за природата и за здравето ни. Опасните отпадъци  са едва около 1 % от сметта на домакинствата, но дори и в малки количества те могат да замърсят почвата и подпочвените води или да предизвикат експлозии и пожари (например живакът, който се съдържа в една луминесцентна лампа, е достатъчен да замърси около 30 000 л вода).

Много хора не знаят също, че освен хартията, метала, пластмасата и стъклото, опaсните отпадъци също трябва да се изхвърлят разделно и това обикновено е задължително по закон.

В България нормативната база за разделното събиране на опасни отпадъци от бита е много подробна и добра, но засега остава по-скоро на книга. Все още няма изградена цялостна система за това, има само  отделни инициативи на определени места. Пример е пилотният проект в Сливен “Разделно събиране на опасни отпадъци от бита”, който стартира през октомври 2006 и продължи 18 месеца. Бяха предвидени два варианта - хората да носят боклука  в определени пунктове в предварително обявени часове или  да го предават в мобилно ремарке, което стои по две седмици в различните квартали. Сливен продължава да полага усилия в тази посока, дори и след края на проекта -  има предвидени специални контейнери за батерии и луминисцентни лампи, търсят се хора и за подвижните пунктове за събирането на отпадъците, разясниха пред Горичка от отдел „Екология” на общината.

В останалата част от страната обаче е доста трудно да се намери контейнер за батерии. Въпреки наредба на Министерство на околната среда и водите, съобразена с европейската директива, според която негодните батерии и акумулатори се събират разделно,  като се забранява поставянето им в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с другия боклук. Освен това трябва да има най-малко едно място за такива отпадъци на 1000 жители. Лицата, предлагащи батерии за продажба на дребно,  трябва да предвидят места  за поставяне на съдове за  събиране на негодни батерии. Това на практика означава, че във всеки магазин, в който се продават батерии, би следвало да има такива контейнери, но очевидно почти никой не се съобразява с това. В наредбата е записано и че производителите и вносителите на батерии и акумулатори трябва да осигурят разделното събиране и, където е възможно, и преработване на пусканите на пазара от тях продукти.

В България не съществува действаща система за събиране, оползотворяване или обезвреждане на неоловни батерии и акумулатори. Липсват и съоръжения за това. В европейската директива целта е да cъбираме портативни батерии и акумулатори не по-малко от 5 грама на жител през 2009 година, а през 2010г. не по-малко от 10 грама. В Министерство на околната среда и водите са установили, че има нужда от  поетапно въвеждане на „система за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране на негодни за употреба батерии, акумулатори от домакинствата”. Системата ще включва поставянето на специализирани контейнери за събиране на портативни стари батерии, като към края на 2010 г.. трябва да се достигне записаното в наредбата – за поставяне на  1 контейнер на 1 000 жители.

По-добро е положението с оловно-киселите батерии. Например „Монбат”, която е водещ производител в тази сфера, има и собствен завод за рециклиране на старите батерии. Компанията е разработила индивидуална система за събирането им - чрез договори за доставка с търговци, притежаващи разрешително, доставки от фирми със собствен технологичен отпадък,  с дистрибутори на “Монбат”, чрез изкупуване от крайни клиенти, внос. Извлеченото от отпадните батерии олово и рециклирания полипропилен от кутиите се влагат в производството на нови акумулатори. Площадките за събиране на стари батерии са в цялата страна. В магазините и складовете, където продават батерии на компанията, има специални контейнери. През 2007 г. фирмата е реализирала  на вътрешния пазар акумулаторни батерии с общо тегло 3 073 285 кг. През същата година в България са събрани и доставени в “Монбат” 11 431 307 кг. негодни за употреба акумулаторни батерии, които са рециклирани.

Събирането и рециклирането на отработените масла също е регламентирано с наредба,  а през 2006 г. в  България е създадена и “Национална компания за събиране и оползотворяване на отработени масла” ООД в Русе, в която членуват седем фирми.

"Има прекрасен закон за управление на отпадъците и много добра наредба за отработените масла, но контролът за спазването им е недостатъчен," коментира Данко Павлов, управител на Националната компания. 

В регионалните инпекции по околна среда има по двама-трима души, които трябва да следят хиляди обекти, а това е много трудно, обяснява той. Дори когато се правят проверките, обикновено се проверяват тези, които имат разрешително за дейности и за които инспекциите имат сведения. Останалите, които работят на тъмно и без документи, остават извън проверката, казва Павлов. Според него, решението са повсеместни и всекиденни проверки на всички генератори на отработени масла. От автосервизи до предприятия масово се работи, без да се предават по закон отработените масла, признава той.  Много честа практика е маслата да се изгарят и да се използват за отопление. Това е категорично забранено,  при изгарянето на отработени масла се отделят тежки метали в атмосферата. Павлов отчита повишаване на събираемостта през последната година, но недостатъчно, за да се постигнат заложените цели. По закон тази година трябва да се преработят 25% от пуснатите на пазара масла, а през 2009 г. - 30%. Той прогнозира и падане на събираемостта заради световната криза. Компанията предава събраните масла за рециклиране в «Лубрика» ООД,  която има инсталация с капацитет от 30 000 тона.

Подобна колективна система има и за производителите и вносителите на електронно оборудване -„Екобултех”. Освен перални, хладилници, прахосмукачки и пр., компанията събира и луминецсентни лампи. Фирмата разполага и с първата в България инсталация за обезвреждане на луминесцентни лампи край Пловдив. „Екобултех” вече е създала над 150 места за събиране на излезли от употреба електроуреди. На сайта си компанията има интерактивна карта, на която могат да се проверят пунктовете за връщане в страната. 

Домакинските препарати и козметика също не са безобидни. Дезинфектанти, освежители за въздух, дезодоранти също са сред потенциалните замърсители на околната среда. За тях, както и за лекарства с изтекъл срок на годност, бои, лакове у нас се разчита основно на съвестта на хората, както се изрази служител на РИОСВ.

Програмата на министерството за следващите 4 години предвижда въвеждане на системи за събиране «на опасни, масово-разпространени и едрогабаритни отпадъци  от домакинствата - луминесцентни лампи, батерии, акумулатори, бои, лакове, лепила, почистващи препарати, лекарства с изтекъл срок на годност, излезли от употреба електрически и електронни уреди, мебели и др.». Това е чудесно намерение, но известни резерви предизвиква фактът, че и в  Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2003-2007 г.  има такъв текст.



CC Лиценз: Признание

Назад | Горе

Коментари (4)

04.12.2008 :: 17:03 :: от ivcho
#1
Re: Опасно
Крайно време е да се построят контейнери за опасни отпадъци. Според мен дори е приоритетно пред разделното изхвърляне на хартия, пластмаса и стъкло, в чиято ефективност не съм убеден.
08.12.2008 :: 13:02 :: от mitar
#2
Re: Опасно
"у нас се разчита основно на съвестта на хората, както се изрази служител......."
Съвестта и чувството за отговорност по нашите земи са пословични. Имам предвид язвителни пословици. Вижте деретата на реки и рекички!
Но дори и в страни като Германия инспектор по чистотата може да ти провери боклука и ако не изхвърляш разделно има яки глоби. Таксата за смет може да покрие доста заплати на проверяващи. Убеден съм, че поне в началото тоягата е по- важна от моркова. Хората отдавна свикнаха с комфорта на безметежното изхвърляне и няма току тъй на се предадат.
14.12.2008 :: 12:36 :: от A.Konstantinov
#3
Зелена Политика - позитивен пример
В Германия всяко пластмасово шише има стойност - 25 цента (50 ст). Идеята е следната - при покупка на всякакво питие в пластмасова бутилка (пепси, мин. вода, олио и т.н) се доплаща стойността за шишето. В последствие шишетата се връщат, като на се заплащат на същата цена ( и се рециклират).

Цялостната идея е по този начин системата да е на саморегулация - създава се мотивация в различни групи да връщат тези шишета (които са един огромен замърсител; произвеждат се над 200 000 подобни бутилки на ден).

Резултатите там са на лице - Немците изхвърлят между 4 и 5 пъти по-малко отпадъци на домакинство от нас. Това, разбира се, не е в резултат само на тази законова мярка - множество подобни са били приети още от 80-те години (можете да видите някои от тях тук - http://www.ab.ust.hk/hseo/sftywise/199308/page4.htm - на англ. ).

Та - програмите на министерствата пет пари не струват, ако не са измислени умно, а са "за да се убие номера".

В тази връзка група млади еко активисти се присъединихме към СДС – за да променим нещата от към главата. Партията е парламентарно представена, което неимоверно увеличава шанса предложенията да се реализират.

В момента търсим хора, които да ни помогнат да наложим истински и работещи екологични политики в управлението. Търсим идеи и помощ в реализацията им – било то с идеи за постери, популяризирането им, подпомагане на цялостното реализиране на проекта и т.н

Промените не могат да се случат сами. Искат точните хора.
16.12.2008 :: 17:16 :: от Райничка
#4
Re: Опасно
Да бе... на съвестта на хората разчитали. Е, аз колкото и да съм съвестна, не можах да намеря аптекар, който да ми вземе старите лекарства и да ми обещае, че няма да ги хвърли в боклука, а ще отидат някъде по предназначение.
Или като упътването на фритюрника: "Изхвърлете мазнината на определените от Общината места. Ако не знаете кои са те, звънете в Общината." И какво става? Някой опитвал ли е да проведе подобен разговор?
- Здравейте, купих си фритюрник...
- И аз да ви ..... (цензурирано)
Ако искате да добавяте коментари към статиите, моля регистрирайте се и влезте с вашите потребителско име и парола.
Назад | Горе
Вход

Влезте, за да коментирате статиите
в Gorichka.bg