Gorichka.bg


Публикации (RSS 2.0)
Начало / Партньори /

Списание Едно


Списание Едно е първият медиен партньор на Горичка. От месец май 2006 година излиза съвместната рубрика "human/nature". Тя е много успешна благодарение на текстовете на Веселин Трандов и Надя Станчева. Материалите излизат във всеки брой, съдържат текст и фотография. Горичка избира темата, събира, резюмира и представя информацията на автора, който подготвя статията. Списание Едно осигурява графичното оформление. Според принципите на Горичка, статиите предлагат позитивна и практична информация за широка аудитория за съществуващите начини да живеем и работим без да вредим на околната среда. Един месец след като статията излезе в списанието, тя се публикува в gorichka.bg.

Цели
Целта на партньорството е да въведе темата за връзката между зеления начин на живот и околната среда в медийното пространство, тъй като тази тема се нуждае от спешно обществено внимание. Крайната цел е промяна на стереотипите и навиците на бизнеса и на отделните хора спрямо околната среда.

Отговорности
Инициатор: Магдалена Малеева, Любомир Ноков
Отговорен редактор в списание Едно: Веселин Трандов
Автори: Надя Станчева

Период
Партньорството започва през май 2006 г. и е с неограничен срок.

Партньори
Списание Едно, издание на "Списание Едно" ООД - www.edno.bg
Gorichka.bg

Бюджет и финансиране
Разходите за хонорари на авторите и фотографите се заплащат от списание Едно.
Разходите за проучване и събиране на информацията са за сметка на Горичка.

Контакт
Списание Едно - Веселин Трандов, vesot@edno.bg
1000 София
бул. "Патриарх Евтимий" 22, ет. 1
телефон: (02) 988 1009

Горичка - контакт

ПубликацииНазад
Вход

Влезте, за да коментирате статиите
в Gorichka.bg