Gorichka.bg


Публикации (RSS 2.0)
Начало / Партньори /

Дневник


От септември 2006 година Горичка и Дневник представят съвместно седмичната рубрика "Нещо естествено". Материалите излизат всеки вторник, съдържат текст и фотография. Според принципите на Горичка, статиите предлагат позитивна и практична информация за широка аудитория за съществуващите начини да живеем и работим без да вредим на околната среда. Една седмица след като статията излезе в Дневник, тя се публикува в gorichka.bg.

Цели

Целта на партньорството е да въведе темата за връзката между зеления начин на живот и околната среда в медийното пространство, тъй като тази тема се нуждае от спешно обществено внимание. Крайната цел е промяна на стереотипите и навиците на бизнеса и на отделните хора спрямо околната среда.

Отговорности

Отговорен редактор в Дневник: Ива Рудникова
Автори: Олга Апостолова

Период

Партньорството между двете медии е със срок от една година и възможност за продължаване.
Партньорството започна през септември 2006 г..

Партньори
Вестник "Дневник", издание на Икономедиа АД - www.dnevnik.bg
Gorichka.bg

Бюджет и финансиране
Разходите за хонорари на авторите и фотографите се заплащат от Горичка.
Предвиденият месечен бюджет е 260 лв, което включва четири материала месечно.

Контакт
Дневник - Ива Рудникова, roudiva@dnevnik.bg
Горичка - контактПубликацииНазад
Вход

Влезте, за да коментирате статиите
в Gorichka.bg