Gorichka.bg


Публикации (RSS 2.0)
Начало / Партньори /

denkstatt България


denkstatt България е една от първите консултантски фирми за устойчиво развитие. Техните услуги добавят стойност към дейността на клиента и превръщат екологичните ангажименти, енергийните иновации и корпоративната отговорност в двигатели на растежа. Консултантите от denkstatt комбинират стратегическо мислене със задълбочен анализ и ефективна комуникация и така помагат на клиента да превърне инвестициите в устойчиво развитие в конкурентно предимство.

denkstatt България са партньори на Горичка в програмата за обучение на бизнеса "Глобалното корпоративно затопляне".

ПубликацииНазад
Вход

Влезте, за да коментирате статиите
в Gorichka.bg