Gorichka.bg


Публикации (RSS 2.0)
Начало / Чупещи новини /
27.04.2008 :: Източник: WWF

ЗаДаОстанеПрирoда: Коментар по даннита за ски зона Паничище-Езерата

Коментари (2) :: (1642 прочитания)
Коалицията от 30 неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” разгледа официалната информация, предоставена от инвеститора „Рила Спорт” за изграждането на ски зоната „Паничище-Езерата-връх Кабул” в района на Седемте езера. Природозащитниците имат следните коментари по изложените „факти” за ски зоната:

(В кавички са цитати от пресконференцията на „Рила Спорт” в хотел „Радисън” в София във вторник, 22 април, на която присъстваха още кметът на Сапарева баня Сашо Иванов и архитектът на ски зоната Иван Леков)

•" Проектът „Паничище-Езерата-Кабул” е прозрачен проект, с който искаме да развием устойчив туризъм в Рила."

„Новопредставеният” проект е всъщност стар проект - втори вариант на проекта от 2006 г., който бе отхвърлен от Министерството на околната среда и водите поради несъвместимост със Закона за защитените територии и Плана за управление на Национален парк Рила.

• "Чрез него ние се надяваме да направим Рила едно от топ 10-те най-предпочитани туристически дестинации и по този начин да спомогнем за развитието на устойчивия туризъм в България."

Национален парк Рила и в момента е в топ 3 от най-предпочитаните дестинации в България, наред с Национален парк Пирин и Черноморието.

"Проектът „Паничище-Езерата-Кабул” ще е най-екологичният проект за ски-курорт в България. В него ще има само ниско строителство, централното отопление в курорта ще е на биогориво, ще има централна канализация и на места локални пречиствателни съоръжения. Също така в курорта няма да се допускат автомобили, ще бъдат изградени подземни паркинги за легловата база, достатъчно паркоместа и ще се осигури вътрешно-курортен транспорт за туристите."

Подобни обещания обикновено дават всички инвеститори, например в Банско, Пампорово и по Черноморието.

Изградените до момента седалков лифт „хижа Пионерска – хижа Рилски езера” и новопостроеният път от Паничище по хижа Пионерска, например, попадат в санитарно-охранителната зона на водохващанията към деривацията Джерман-Скакавица, осигуряваща вода от Рила за София.

Обещанието, че в курорта няма да се допускат автомобили, се дискредитира от масовото и незаконно навлизане на моторни шейни в района на Седемте езера и хижа „Рилски езера”. Обикновено те са управлявани от клиенти на хижата, която е взета под аренда от инвеститора „Рила спорт” АД, въпреки забраната за навлизане на моторни превозни средства в Национален парк Рила.

• "Проектът няма да навреди на Националния парк Рила, тъй като в парка е предвидено само да се утъпкват няколко писти в район без никакви дървета. Този район и в момента се използва за каране на ски от туристи."

Проектът предвижда утъпкване на писти в зона, където съгласно Плана за управление на Национален парк Рила се забранява преминаването на машини (включително снегоутъпкващи). Допуска се единствено преминаване на пешеходни туристи.

„Няколкото писти” в парка са всъщност с обща дължина 100 км. Съгласно Закона за устройство на територията изграждането на ски-писти се счита за строителство. Строителството на нови спортни съоръжения (включително писти и лифтове) е забранено съгласно Плана за управление на парка и Закона за защитените територии.

• "При изграждането на курорта няма да има изсичане на горите в парка, които са национално богатство на България. Проектът е ситуиран основно в безлесна зона."

Проектът предвижда изграждането на ски писти чрез унищожаването на поне 40 дка гори в Национален парк Рила, който е и зона от европейската екологична мрежа Натура 2000. За сравнение, Италия беше осъдена от Европейския съд за унищожаване само на 20 дка гори в Национален парк Дел Стелвио, попадащ в Натура 2000, заради строителството на писти за Зимната олимпиада през 2006 г.

До момента извън Национален парк Рила вече са изсечени незаконно над 50 дка гори. С уговорката, че това са „противопожарни просеки” вече са прокарани трасетата на 3 от ски-пистите, предвидени в проекта „Паничище-Езерата-връх Кабул”.

• "Ние няма да застроим и региона на 7-те Рилски езера. Те въобще не попадат и са далеч от територията на бъдещия курорт. Ние никога не бихме си позволили да разрушим това природно богатство на България. Напротив – изграждането на „Паничище-Езерата-Кабул” и прилежащата му инфраструктура ще направи 7-те Рилски езера достъпни по безвреден за природата начин."

Въпреки тези обещания, инвеститорът „Рила Спорт” е планирал в близост до Седемте езера изграждането на осмо, изкуствено езеро за производството на изкуствен сняг. Тъй като проектът е в непосредствена близост до Седемте Рилски езера, машинизираният достъп на десетки хиляди туристи на ден в района ще означава тяхното постепенно унищожение.

• "Решили сме с част от всички приходи на ски съоръженията да учредим специален фонд, чрез който да финансираме изключително и само екологични проекти в района. Ежемесечна информация за размера на постъпилите и налични средства, както и за начина на използването им, ще поставим на специална интернет страница. "

Опитът от ски зона Банско показва, че на инвеститорите често не достигат средства дори за рекултивация на ерозиращите им писти. Предоставянето на средства на близки до тях организации, занимаващи се с екологични проекти, е меко казано, със съмнителни цели.

• "Ние сме поели ангажимента и да компенсираме всяко увреждане на природата или животинските популации в парк Рила, които се получат в резултат на изграждането и експлоатацията на курорта."

Интересен е въпросът дали инвеститорът има представа как се компенсира, т.е. създава наново, хилядолетна девствена екосистема, или как се размножават животински видове като мечка, вълк, орел.

• "Проектът ще има одобрен Общ устройствен план (ОУП), преди да започне основното строителство. Това гарантира, че ще има предварителни лимити за застрояване, брой легла и етажност."

Въпреки че основното строителство все още не е започнало, дори в момента без одобрен общ устройствен план се изграждат лифт, пътища, хотели в с. Паничище (напр. „Еделвайс 2”). Просечени са и 3 писти чрез изсичането на над 50 дка гори.

• "Ние никога няма да допуснем Паничище да се презастрои, както се получи в други наши курорти, защото това не е цел на нашия проект и ще доведе до отлив на туристи."

Тъй като „Рила спорт” АД е частна фирма и не е собственик на всички земи и гори в Национален парк Рила и в района на с. Паничище, тя няма как да спре желанието за застрояване на други инвеститори, какъвто бе случая и в ски център-град Баснко.

• "Всички хотели, предвидени в проекта, ще бъдат построени извън границите на парк Рила."

Според официално представената от „Рила спорт” АД картова информация всички хотели, предвидени в проекта, ще бъдат изградени по границата на Национален парк Рила, където се намират имотите на „Рила спорт”, добити след замени на държавни гори с частни.

• "В Австрия има около 5 700 лифта, над 20 000 км. писти, около 800 курорта. Такова е положението и в Швейцария, Франция, Италия, Германия и т.н. В България има по-малко от 50 лифта и по-малко от 200 км. писти. Ние искаме да променим това и да помогнем на българите да използват по-пълноценно своето най-голямо богатство - природата."

Средната надморска височина на Австрия и Швейцария е с повече от 450 м над тази на България. Тези държави са разположени и по на север от България, а площта на планините им е в пъти по-голяма от площта на българските планини. Сравненията са очевидно неуместни.

От своя страна, България е третата по богатство на биоразнообразието страна в Европа след Гърция и Испания, а това предразполага развитието на алтернативни форми на туризъм.

• "Изграждането и експлоатацията на курорта ще доведе до откриването на над 2000 работни места в община Сапарева Баня. Това ще създаде постоянна трудова заетост за местното население и ще спомогне за развитието на този регион."

Безработицата в община Сапарева баня през 2007 г. възлиза средно на около 300 души, което е почти 7 пъти по-малко от предвидените работни места. Въпреки обещанията на инвеститора „Рила Спорт”, настоящето строителство на лифт и път в района на с. Паничище, например, се извършва от фирми от други краища на страната.

• "Проектът за лифта между хижа ”Пионерска” и хижа „Рилски езера” има Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС)."

Първоначалният проект за лифта от 90-те години е имал ОВОС, чиято давност е изтекла, преди да започне строителството на лифта през 1998 г. Новият проект на лифта, който е одобрен от главния архитект на Община Сапарева баня през 2007 г., няма нито ОВОС, нито оценка за съвместимост по Натура 2000.

• "За 80% от ски съоръженията на проекта „Паничище-Езерата-Кабул” задължително е необходима концесия. За такава обаче се кандидатства, след като ОУП и ЕО са съгласувани от компетентните органи и са влезли в сила. Кога това ще стане не може отсега да се каже с точност."

Съгласно Закона за концесиите, в случай на изключително държавна собственост на концесия подлежат не част от обекти, а цели обекти. Така на инвеститора „Рила Спорт” АД се налага да вземе на концесия целия Национален парк Рила.

• "По отношение на проекта на лифт между хижа ”Пионерска” и хижа „Рилски езера” концесия не е необходима. Причините са, че е учредено право на строеж от държавата в полза на Общината и само частично попада в национален парк Рила. Общината е заплатила дължимите такси и е усвоила правото си на строеж. "

Общината никога не е прехвърляла или преотстъпвала правото си за строеж за територията на лифта, попадаща в Национален парк Рила, който е изключителна държавна собственост. За тази част на лифта възложител е Община Сапарева баня.

Правото на строеж е в полза на Община Сапарева баня, но разрешителното за строеж е издадено на фирмата „Атомик инвест” ООД, собственост основно на „Рила спорт” АД. Освен това правото на строеж не включва изграждането на кафене и гаражи, каквито са предвидени в одобрения от общината проект на лифта.

• "Община Сапарева баня има интерес от изграждането на проекта, за да задържи младите хора и да им осигури препитание."

Млади хора се виждат единствено на гражданските акции, противопоставящи се на унищожението на природното богатство на България, включително Рила планина. По снимките от протестите на привържениците на ски зоната „Паничище-Езерата-връх Кабул” обаче често се виждат мъже с черни фланелки и очила.

Според официалните данни на Министерство на финансите Община Сапарева баня не е сред проблемните региони от гледна точка на икономическото развитие. Изводите на правителството са, че съществува недостиг на обучени кадри, а не липса на работни места за тях.


Назад | Горе

Коментари (2)

27.04.2008 :: 20:10 :: от Denski
#1
Re: ЗаДаОстанеПрирода: Коментар по данните за ски зона Паничище-Езерата
Ха, ха, представили са проекта точно на Деня на Земята, каква ирония!

Може ли някъде да се прочете пълната предоставена "официлна" информация?
27.04.2008 :: 20:23 :: от Denski
#2
Re: ЗаДаОстанеПрирода: Коментар по данните за ски зона Паничище-Езерата
Ще може ли само да оправите заглавието, малко е дразнещо с тези правописни грешки (които съ сигурност са резултат от потреса на автора на статията:)
Ако искате да добавяте коментари към статиите, моля регистрирайте се и влезте с вашите потребителско име и парола.
Назад | Горе
Вход

Влезте, за да коментирате статиите
в Gorichka.bg