Gorichka.bg


Публикации (RSS 2.0)
Начало / Чупещи новини /
28.10.2008 :: Източник: park-vitosha.org

ПП Витоша: Точни данни за строежите в природен парк Витоша

Коментари (0) :: (3576 прочитания)

Комисията от експерти на Дирекцията, назначена с заповед 32/03.10.08 г. на Директора на парк Витоша, приключи своята работа. Установени и картирани са всички територии с нарушена почвена повърхност в отдели 48, 180, 177 по картен материал от лесоустройствен проект на НП Витоша от 1999 г. С информацията от изготвеният доклад ще бъде сезирана прокуратурата.
   
    Обобщени резултати от проверката
:
   
    По цялото протежение на писта Витошко лале са извадени и преместени общо около 350 камъка с размери между 0,5 и 3,5 куб. метра. Камъните са натрупани от двете страни на пистата, което ще създаде опасност при използването на пистата през зимния сезон.
    В района на каменната река в подножението на вр. Малък Резен над междинната станция на лифта са извадени и избутани в страни повече от 90 бр. камъни с размери между 0,5 и 3,5 куб. метра, с което практически е изграден нов ски-път.
    Напълно раздробени са девет камъка, намиращи се над междинната станция на лифта. Установено е изгребване на почва и туфи от територията на парка и разстилането и върху раздробени скали в грохотите и дупки по писта Лалето.
    Тревната покривка е увредена на територия от 17 180 кв.м., а почвената покривка на 18 136 кв. м.
    Според базата данни на ДПП нарушените терени са били заети от важни за опазване местообитания в европейски мащаб. Те са включени в списъците на Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и в Закона за биологичното разнообразие.Прочети повече
Назад | Горе

Коментари (0)

Ако искате да добавяте коментари към статиите, моля регистрирайте се и влезте с вашите потребителско име и парола.
Назад | Горе
Вход

Влезте, за да коментирате статиите
в Gorichka.bg